شماره پشتیبانی 24/7 013-42345611

مثال هایی از طرح توری تورها

هوایی

🌱 تور ایروان 🌱

✈️ پرواز آرمنیا ✈️
🔻4شب ( 10 به 14 بهمن)

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و رزرو قطار یا پرواز میتوانید با ما در تماس باشید
☎️ 01342345611

☎️01342344214

داخلی 3

ویژه بازنشستگان

تور اقامتی قشم

 ویژه بازنشستگان کشوری
🏨 هتل سه ستاره مارینا  + صبحانه

هزینه ترانسفر به روز محاسبه می گردد

جهت کسب اطلاعات بیشتر و رزرو قطار یا پرواز میتوانید با ما در تماس باشید
☎️ 01342345611

☎️01342344214

داخلی 2

هوایی

🌱 تور ایروان 🌱

✈️ پرواز آرمنیا ✈️
🔻4شب ( 10 به 14 بهمن)

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و رزرو قطار یا پرواز میتوانید با ما در تماس باشید
☎️ 01342345611

☎️01342344214

داخلی 3

هوایی

🌱 تور ایروان 🌱

✈️ پرواز آرمنیا ✈️
🔻4شب ( 10 به 14 بهمن)

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و رزرو قطار یا پرواز میتوانید با ما در تماس باشید
☎️ 01342345611

☎️01342344214

داخلی 3

ویژه بازنشستگان

تور اقامتی قشم

 ویژه بازنشستگان کشوری
🏨 هتل سه ستاره مارینا  + صبحانه

هزینه ترانسفر به روز محاسبه می گردد

جهت کسب اطلاعات بیشتر و رزرو قطار یا پرواز میتوانید با ما در تماس باشید
☎️ 01342345611

☎️01342344214

داخلی 2

🌱 تور ایروان 🌱

✈️ پرواز آرمنیا ✈️
🔻4شب ( 10 به 14 بهمن)

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و رزرو قطار یا پرواز میتوانید با ما در تماس باشید
☎️ 01342345611

☎️01342344214

داخلی 3

تور اقامتی قشم

 ویژه بازنشستگان کشوری
🏨 هتل سه ستاره مارینا  + صبحانه

هزینه ترانسفر به روز محاسبه می گردد

جهت کسب اطلاعات بیشتر و رزرو قطار یا پرواز میتوانید با ما در تماس باشید
☎️ 01342345611

☎️01342344214

داخلی 2